Skip to main content

Over ik en gij

Liese Vijfeijken

Wie ben ik?

Ik ben Liese Vijfeijken, een Limburgse vrouw van 37.

Ik ben geschoold als psycholoog en psychotherapeut. Daarbij heb ik me bijkomend verdiept in de thema’s rouw en verlies. Verderop vind je meer info over de opleidingen en bijscholingen die ik gevolgd heb.

Ik koos voor de opleiding tot psycholoog omdat ik reeds van kinds af aan geboeid werd door de psyche van de mens: de gedachten, gevoelens, wensen, gedragingen, verborgen gehouden kantjes, … Maar tegelijkertijd, en nog belangrijker, was mijn wens om mensen die het moeilijk hebben, goed te kunnen ondersteunen. Op deze manier wou en wil ik mijn steentje bijdragen aan deze wereld.

Waarom een praktijk over rouw en verlies?

Als hulpverlener kwam ik, vanuit verschillende hoeken, met dit thema in aanraking. Ik kwam veel mensen tegen die hiermee worstelden.

Daarnaast raakte rouw mij ook persoonlijk. Een aantal verlieservaringen hebben mijn leven mee gekleurd, met als belangrijkste verlies dat van mijn vader toen ik 16 was.

Zowel op persoonlijk als op professioneel vlak, merkte ik dat het soms moeilijk is voor rouwenden om de juiste hulp te vinden. Ook bestaan er nog veel misvattingen over rouw, zowel bij mensen die rouwen als bij hulpverleners, wat het rouwen soms bemoeilijkt.

Daarom specialiseer ik me in dit thema. Ik wil mensen ondersteunen bij hun rouwproces en ook de hulpverleners en andere geïnteresseerden hierover vormen.

Mijn bijkomende focus ligt op verlaat verdriet, bij volwassenen die jong een ouder verloren. Hiervoor is Titia Liese uit Nederland mijn mentor.

Waarom ‘ik en gij’ als naam?

Alle werkelijke leven is ontmoeting

Martin Buber in “Ik en gij”

Ik ontleen de naam van mijn praktijk aan Martin Buber. Zijn bekendste werk “Ik en gij”, waarin hij zijn dialogische visie uitwerkt, is een inspiratiebron voor mijn praktijk. Hij spreekt over de authentieke ontmoeting tussen personen, waarbij oprecht oog is voor elkaar.

Ik heb geen leer, ik voer een gesprek

Martin Buber in een interview

Wanneer ik in gesprek ben, kijk ik naar de persoon die bij mij zit, met zijn eigen persoonlijkheid, verleden, kenmerken, verlangens, noden, …

Natuurlijk hou ik de theorie omtrent psychologie en rouw in mijn achterhoofd maar met aandacht voor de individualiteit, de bijzonderheid van de persoon en het moment.

Mijn professionele achtergrond

Ik ben een psycholoog (erkenningsnummer: 852114027) en contextueel therapeut. Ik ben lid van de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS), de Belgische Vereniging van Psychologen (BFP), de psychologencommissie en de Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP). Ik ben werkzaam sinds 2009 waaronder als psychologe bij Pallion vzw (de palliatieve thuiszorgequipe van Limburg), het NPZL vzw (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg) en in een eerdere praktijk als zelfstandig psycholoog (‘de Mobiele Psycholoog’, die werd opgenomen onder ik en gij).

Momenteel ben ik naast psychologe bij ik en gij, werkzaam als psychologe in de artsenpraktijk Hygeia, zit ik in de raad van bestuur van Missing you vzw (een vrijwilligersorganisatie voor rouwende kinderen, jongeren en jongvolwassenen) en zit ik in de kerngroep van het RRV (Referentiepunt Rouw en Verlies).

Twee methodieken die ik gebruik in therapie zijn opgenomen in het boek “Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie”, uitgebracht door ACCO (2018) met als redacteurs Gerd Claes, Johan Maes en Harriëtte Modderman.

Opleidingen:

 • Basistraining Trauma, Ybe Casteleyn
 • Techniques of grief therapy, R. Neimeyer
 • Therapeutisch werken met verlies en rouw vanuit een systemisch perspectief, Context
 • Contextueel therapeut, Leren Over Leven
 • ACT-therapeut, ACT-academie
 • ‘Rouwen: zich bewegen tussen verlies en leven’, Zorgsaam
 • Bachelor in de Wijsbegeerte, UGent
 • Postgraduaat in de Familiale Bemiddeling, KULeuven
 • Licentiaat in de Psychologie (klinisch, volwassenen), KULeuven (2009)

Studiedagen/symposia:

 • The 11th International Conference on Grief and Bereavement in Contemporary Society; Lissabon, ICGB, 12 tot 15 juli 2017
 • Symposium ‘Rouw bij levend verlies', Gent, Arteveldehogeschool, 27 juni 2017
 • Studienamiddag ‘Rouwen: van verwerken tot verweven’, Antwerpen, Witsand, 28 april 2016
 • Studiedag 'Rouw en verlies in onderwijs', Brussel, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 19 april 2013

© 2021 ik en gij - Paalsteenstraat 159, 3500 Hasselt - G: 0473 68 99 93 E: liese@ikengij.be

Website door Convert Media